Aanmelden buurt(vereniging) bezemactie Gelukkig Mooi Schoon jaar

ROVA_Nieuwjaarsvegen_website-afbeelding

Veeg mee voor een schone buurt!

Maak het Mooi Schoon! Ruim zwerfvuil op.

Wij wensen je een GELUKKIG MOOI SCHOON JAAR!

 

(Het is niet meer mogelijk u aan te melden voor de veegactie waarbij u bezems krijgt. Heeft u vragen over de actie, mailt u dan met info@mooi-schoon.nl).