Op weg naar een schoon evenement

Door voorafgaand aan jullie evenement bewuste keuzes te maken en afspraken te maken met deelnemers en bezoekers, kan veel afval en zwerfvuil worden voorkomen.
Deze Menukaart schoon evenement biedt een keuze aan maatregelen die je als evenementenorganisator, met de betrokken partijen, kunt treffen. Elke keuze is een stap op weg naar een schoner evenement.

Wanneer jullie evenement vanaf het begin schoon is, blijft het schoon. Onderdeel van de Menukaart is daarom de gratis Toolkit t.b.v. jullie CleanTeam. De Toolkit bevat o.a. handkarren om afval te verzamelen, zwerfvuilgrijpers, petjes, een stempel voor bezoekers die schoon gedrag vertonen, posters voor omwonenden, een zwerfvuilstofzuiger etc.

Download het toolkit bestelformulier.