29-09-2014

Mooi Schoon-actie Wildbeheereenheid Vriezenveen groot succes

Zaterdagochtend 27 september gingen in dichte mist Vriezenveense vrijwilligers aan de slag om het buitengebied van Vriezenveen vrij te maken van zwerfvuil. Deze opruimactie was een gevolg van een oproep van Jan ter Braak, die mensen uitnodigde om het buitengebied van Nood-Oost Vriezenveen op te schonen. Zo’n 20 enthousiaste volwassenen en kinderen gaven gehoor aan deze oproep.

De actie werd afgetrapt door Hetty Looms, beleidsmedewerker milieu, afval en duurzaamheid van de gemeente Twenterand. Deze aftrap was tevens het begin van de zwerfvuilcampagne Mooi Schoon in de gemeente Twenterand. Op de afgesproken tijd werd de Bus van Mooi Schoon voorgereden. Deze Bus wordt gratis beschikbaar gesteld door de gemeente en ROVA aan mensen die met hun eigen buurt, school of (sport)vereniging een opschoonactie willen houden. Na het uitdelen van de benodigde materialen zoals vuilniszakken, grijpstokken en werkhandschoenen, gingen de vrijwilligers om tien uur van start.

Zowel de volwassenen als de kinderen gingen enthousiast aan de slag en haalden het rondslingerende zwerfvuil uit de bermen en slootjes. Opmerkelijk was te zien dat de mensen verschillende kleuren afvalzakken bij zich hadden: grijs voor het restafval, groen voor GFT en oranje voor plastic. Het afval werd gescheiden ingezameld, waardoor het plastic en GFT weer grondstof is voor nieuwe producten.

De deelnemers hechten waarde aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in hun buurt. Deze actie draagt bij aan een schone, sociale en veilige wijk en zorgt voor onderling contact tussen bewoners. De actie is een samenwerking tussen bewoners en de gemeente Twenterand en wordt gefaciliteerd door ROVA. Rond de klok van 11.30 uur was de klus geklaard en het doel bereikt: een mooi schoon buitengebied. En daar bleef het niet bij. De organisatie gaf aan graag volgend voorjaar weer gebruik te willen maken van de Bus van Mooi Schoon.