06-10-2014

Mooi Schoon-actie Winterswijk groot succes

Op zaterdagochtend 4 oktober gingen zo’n 15 speelsters van de jeugdteams van de Winterswijkse Mixed Hockeyclub Avanti enthousiast aan de slag om de sportvelden en het omliggende gebied Mooi Schoon te maken. Samen zijn ze in actie gekomen tegen zwerfvuil. Zij vonden het tijd om met elkaar de handen uit de mouwen te steken voor een schone omgeving.

Wethouder Rik Gommers vond dit zo’n mooi initiatief dat hij persoonlijk aanwezig was om de actie af te trappen. Deze aftrap was tevens het begin van de zwerfvuilcampagne Mooi Schoon in de gemeente Winterswijk. Op de afgesproken tijd werd de Aanhanger van Mooi Schoon voorgereden. Deze Aanhanger wordt gratis beschikbaar gesteld door ROVA voor mensen die met hun eigen buurt of (sport)vereniging een opschoonactie willen houden. Na het uitdelen van de benodigde materialen zoals vuilniszakken, grijpstokken en werkhandschoenen, gingen de kinderen en hun begeleiders om kwart voor elf van start. Wethouder Gommers wenste iedereen een volle vuilniszak en een mooi schoon hockeyveld en omgeving.

De kinderen gingen enthousiast aan de slag. Lag er op het sportveld zelf weinig zwerfvuil, op de parkeerplaats bij het zwembad en op het paadje achter de hockeyvelden werden de plastic zakken aardig gevuld met rondslingerend afval. Kreten als ‘kijk, hier ligt een oude sok’ en ‘kijk eens wat ik nu in mijn grijper heb’ werden regelmatig gehoord. Ook de volwassen coaches waren verbaasd over de hoeveelheid zwerfvuil die ze aantroffen. Na een uur was de klus geklaard en was iedereen weer terug bij de Aanhanger van Mooi Schoon. Het afval werd ingeladen en afgevoerd door ROVA, en de omgeving van Avanti lag er weer netjes bij.

De deelnemers hechten waarde aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in hun buurt. Deze actie draagt bij aan schone sportvelden en omgeving en zorgt voor onderling contact tussen de sporters en coaches. De actie is een samenwerking tussen bewoners en de gemeente Winterswijk en wordt gefaciliteerd door ROVA.
20141004_104625 20141004_104238