08-09-2015

Mooi Schoon door de ogen van: Geertje Blaauwbroek

Geertje Blaauwbroek is sinds dit voorjaar betrokken als ambassadeur bij Mooi Schoon. In deze hoedanigheid heeft Geertje afgelopen zomer in diverse gemeenten op verschillende evenementen en braderieën gestaan met als doel er schonere evenementen van te maken en mensen te informeren hoe ze een schone leefomgeving kunnen realiseren.

Aandacht vragen
‘Samen met andere ambassadeurs sta ik op evenementen met de Mooi Schoon bus. We hebben eigenlijk maar één doel met onze aanwezigheid, we willen aandacht voor zwerfvuil. Veel mensen realiseren zich niet hoe lang zwerfvuil in de natuur blijft liggen. Door met voorbijgangers in gesprek te gaan willen we bewustzijn creëren.’

Een goede methode daarvoor is het zwerfvuil-scheidingspel. Kinderen kunnen in de vorm van een spel hun kennis testen over het scheiden van afval. Geertje: ‘Het belangrijkste dat de aanwezige kinderen leren is dat we weer nieuwe producten maken van afval als je het niet op straat achter laat maar het in de juiste container gooit.’ Volgens Geertje vinden de kinderen het erg leuk om mee te doen. Ze zijn heel leergierig en verbaasd als ze horen wat er allemaal gemaakt kan worden van het zwerfvuil.

“We willen bewustzijn creëren.”

Daarnaast spreekt Geertje op deze manier de ouders van de kinderen. ‘Met hen gaan we in gesprek wat zij zelf kunnen doen tegen zwerfvuil en wat het belang daar van is. Ook leggen we uit wat Mooi Schoon is en hoe zij zelf een opruimactie kunnen organiseren.’

‘Het is natuurlijk niet mogelijk om iedereen te spreken. Daarom plaatsen we op alle evenementen waar we aanwezig zijn afvalscheidingseilanden. Dit zijn eilanden met aan één kant een container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons en aan de andere kant een container voor restafval. Op deze manier willen we bezoekers na laten denken over scheidingsgedrag buitenshuis én hen stimuleren het afval in de juiste afvalbak te gooien. Wat opvalt is dat veel mensen afval bewust weg gooien als ze de mogelijkheid er voor krijgen.’

Goed gevoel
‘Op elk evenement kom ik mensen tegen die vertellen dat ze regelmatig zwerfvuil oprapen tijdens een wandeling. Zij doen dit omdat ze het zelf belangrijk vinden dat de omgeving schoon blijft en omdat dit een goed gevoel geeft. Veel van deze zwerfvuilrapers geven aan dat zij in hun directe omgeving nogal eens een spottende reactie krijgen. De meeste zwerfvuilrapers reageren dan ook enthousiast als ik met hen in gesprek raak. Veel van hen zijn ook erg blij als ik een kaart met afbraaktijden van zwerfvuil aanbied.

Daarnaast krijg ik ook veel positieve reacties als ik vertel dat we hen kunnen faciliteren met bijvoorbeeld een afvalgrijper om zo het zwerfvuil rapen makkelijker te maken. Ze voelen zich gewaardeerd en beseffen dat hun werk op waarde wordt geschat.’

gb