05-12-2017

Gelukkig Mooi Schoon jaar

Een sprankelend 2018 begint met een schone straat!

Pak je bezem en veeg vuurwerkafval op!

Begin 2018 goed. Ga samen met buren, familie en vrienden aan de slag. Samen vegen is wel zo gezellig. Pak je bezem, stoffer en blik, vuilniszakken en handschoenen en ruim vuurwerkafval op. Maak het vuurwerkafval vochtig voor het vegen, dan kun je het veilig opruimen. De volle zakken met afval kun je weggooien in de restafvalcontainer.  In sommige gemeenten kun je het vuurwerkafval gratis aanbieden bij inleverpunten, klik hieronder op de naam van je gemeente voor een overzicht.

Het is belangrijk vuurwerkresten zo snel mogelijk op te ruimen. Vuurwerk dat blijft liggen belandt als zwerfvuil in de natuur en kan hier tijdenlang rondzwerven. Dit ontsiert het straatbeeld maar is ook schadelijk voor planten en dieren. Ook zijn er altijd kinderen die op zoek gaan naar vuurwerk dat niet is afgegaan en die proberen dit opnieuw af te steken. Een risico. Door vuurwerkafval op te ruimen zorg je voor een schone en veilige buurt.

ROVA_Nieuwjaarsvegen_website-afbeelding

Maak het Mooi Schoon!
Ruim zwerfvuil op.