Oevers Westerveldse bos schoonmaakactie

Datum: 21-06-2019 Deze actie is al afgelopen Adres: holtenbroekerdijk 100 Plaats: zwolle Tijdstip: 07:30 - 11:00

Hett Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat de Stadsdijken van Zwolle versterken. Bij dit grote project heeft het Waterschap Travers Welzijn gevraagd een participatieproject te starten waar de bewoners en gebruikers van de Stadsdijken (en uiteraard ook met de ZRZV) de mogelijkheid wordt geboden mee te denken over de Stadsdijken.

Een van de acties die voort is gekomen uit het overleg is een schoonmaakactie van de Stadsdijken, georganiseerd door de Trash Hunters Zwolle samen met studenten van Deltion.

Deze schoonmaak is gepland op vrijdag 21 juni vanaf 9.30 uur. De start vindt plaats vanaf gebouw van Zwolse roeivereniging. Eerst ontvangst met koffie,  waarbij dan tevens informatie zal worden gegeven over de Stadsdijken. Daarna gaan deelnemers per kano, per fiets en wandelend langs het dijktracé zwerfafval verzamelen. Afgesloten wordt met koffie, thee en een broodje bij de ZRZV.