Op weg naar een schoon evenement

Door voorafgaand aan jullie evenement bewuste keuzes te maken en afspraken te maken met standhouders, kan veel afval en zwerfvuil worden voorkomen.

In deze Menukaart Schoon Evenement wordt een keuze aan maatregelen geboden die je als evenementenorganisator, met de betrokken partijen, kunt treffen. Elke keuze is een stap op weg naar een schoner evenement.

Wanneer het evenement vanaf het begin schoon is, blijft het schoon. Onderdeel van de menukaart is daarom de gratis Toolkit met o.a. afvalgrijpers, handschoenen en vuilniszakken zodat vrijwilligers zichtbaar zwerfvuil kunnen ruimen. De zwerfvuilstofzuiger met bemanning kan worden ingezet. Lees hier meer over de toolkit.

vraag de gratis toolkit aan