Basisonderwijs

Een schone schoolomgeving is een plek waar gezond geleerd en gespeeld kan worden. Daarom bieden wij vanuit Mooi Schoon de basisscholen in de Mooi Schoon gemeenten verschillende activiteiten en programma’s aan rond de thema’s zwerfvuil en afval scheiden.

Zwerfvuil

Afval scheiden