Afval scheiden

Trots op een schone school!

Veel mensen zamelen thuis hun afval al gescheiden in.
Doordat uw gemeente meedoet aan het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon, kunt u dit nu ook op basisschool doen.
Hier vindt u een overzicht met basisscholen die zich al hebben aangemeld.

Het programma bestaat uit twee onderdelen:
uw school scheidt het afval en uw school adopteert een deel van de schoolomgeving om te voorkomen dat afval zwerfvuil wordt.

Startpakket afval scheiden

button-rood-startpakket

 

scholen pilot

Waarom meedoen met afval scheiden op school?

 • Leerlingen zijn thuis al gewend om het afval te scheiden. Logisch vervolg is dat ze het afval op school ook scheiden;
 • Vanuit educatief oogpunt is het goed dat leerlingen weten dat veel afval bestaat uit grondstoffen die gerecycled kunnen worden;
 • Uw kosten voor afvalverwijdering gaan veelal naar beneden omdat u minder restafval heeft (check de afspraken met uw huidige afvalinzamelaar).

 

Wat is uw beloning wanneer u meedoet aan afval scheiden?

 • Lagere kosten voor restafval (check de afspraken met uw huidige afvalinzamelaar);
 • Gratis inzamelmiddelen (minicontainers);
 • Gratis afvalgrijpers en vuilniszakken om uw schoolomgeving schoon te houden;
 • Goede PR voor uw school;
 • Het startpakket met educatieve middelen zoals een video voor boven- en onderbouw, posters, stickers voor de prullenbakken binnen school, gevelschildje ‘Onze school is Supporter van Mooi Schoon’, opname in de lijst ‘schone scholen’. Gedurende de pilot zijn er drie contactmomenten om leerlingen bewuster te maken van afvalpreventie en het belang van een schone leefomgeving.

Welk afval kunt u gescheiden aanbieden en hoeveel?

pilot afvalscheiden school

Afhankelijk van de gemeente waarin uw school staat (zie aanmeldformulier) kunt u de volgende afvalstromen scheiden:

 • pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons);
 • gft (groente-, fruit- en tuinafval);
 • en/of papier.

Restafval halen wij niet op. U kunt dit zelf regelen met een andere afvalinzamelaar.

Het afval wordt op dezelfde data opgehaald als bij de huishoudens dichtbij uw schoollocatie. Over de exacte data wordt u tijdig geïnformeerd.

U kunt maximaal 10 minicontainers (240 liter) per afvalsoort bestellen, dus maximaal 10 containers voor pmd, 10 voor gft en/of 10 voor papier. U zorgt zelf voor inzamelmiddelen binnen de school. U kunt op het aanmeldformulier A5 stickers bestellen van de verschillende afvalsoorten (pmd, gft, papier en/of rest) die u op de prullenbakken binnen school kunt bevestigen.

 

Het adopteren van de schoolomgeving

Naast het scheiden van afval adopteert u een deel van de schoolomgeving en zorgt u, samen met de leerlingen, ervoor dat dit deel schoon blijft van zwerfvuil. U kiest zelf welk deel u graag samen met de leerlingen regelmatig vrij maakt van zwerfvuil. U kunt denken aan de bosjes rond de school, het looppad waar leerlingen vaak langs lopen of andere plekken in de omgeving van de school. In het aanmeldformulier kunt u aangeven welk gebied u met de school adopteert. U ontvangt van ons gratis afvalgrijpers om het geadopteerde gebied zwerfvuil vrij te maken.

Hoe meldt u zich aan?

U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier.

aanmelden

Tip: Check, voordat u zich aanmeldt, de afspraken met uw huidige afvalinzamelaar.