29-01-2016

Schone IJssel; we doen het niet alleen

Zwerfafval in zee is voor een deel afkomstig van land. Via onze Nederlandse rivieren komt het in zee terecht. Nederland is wat dat betreft het afvoerputje van Europa en het laatste station voordat de rivieren uitmonden in zee. Het is dus van belang om afvaltoevoer terug te dringen en te voorkomen, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Wat doet de Nederlandse overheid hier aan?

Rijkswaterstaat werkt onder andere aan het opschalen van de ophaalregeling zwerfafval. De regeling houdt in dat het afval dat na een hoogwaterperiode door derden wordt ingezameld langs de rivieren, op kosten van Rijkswaterstaat wordt afgevoerd en verwerkt. Die opschaling is nog een hele klus, en is niet morgen geregeld, maar gaat wel gebeuren. In het zuiden van het land is deze regeling al erg succesvol.

Tot slot blijkt dat samenwerking langs rivieren werkt. De afgelopen twee jaar zijn er langs de verschillende rivieren 100 partijen die samenwerken, waarvan 50 riviergemeenten. En er zijn al 4000 vrijwilligers actief. Dat biedt meer dan voldoende basis om de samenwerking ook langs andere Nederlandse rivieren te stimuleren. Een goed netwerk, van elkaar leren en een kennisstructuur worden komende jaren verder uitgebouwd.

Dit jaar komen op vier verschillende locaties diverse partijen samen in actie om de oevers van de Maas, de Waal en de Schelde op te schonen. Ook wij dragen ons steentje bij. In maart organiseert Mooi Schoon project ‘Schone IJssel’. In verschillende gemeenten roepen wij vrijwilligers op om mee te helpen de IJssel op te schonen.

Bron: Gemeenteschoon.nl