14-11-2014

Zwolse winkelgebieden Mooi Schoon

In de maanden juli en augustus van dit jaar heeft NederlandSchoon onderzoek gedaan naar de gemeente met de schoonste winkelgebieden. In 25 steden zijn meerdere winkelgebieden beoordeeld op o.a. de schoonheidsgraad van de afvalbakken, de hoeveelheid aangetroffen zwerfvuil, de aangetroffen graffiti en de reinheid van gevels. Daarnaast is de bezoekers van de winkelgebieden gevraagd hoe schoon ze het gebied ervaren. In Zwolle zijn negen winkelgebieden onderzocht.

De gemeente Zwolle kreeg deze week het goede bericht van NederlandSchoon dat Zwolle de tweede plaats inneemt op de ranglijst van gemeenten met de schoonste winkelgebieden. Dit is gerealiseerd door de gezamenlijke inspanningen van de winkeliers, het winkelend publiek, de gemeente en ROVA. De gemeente is trots op de tweede plaats, en zij wil er alles aan doen om het zo te houden, of liefst nog, volgend jaar op de eerste plaats te eindigen.

Daarom doet de gemeente mee aan de zwerfvuilcampagne Mooi Schoon. Vanuit deze campagne worden de komende twee weken eenmalig de winkelcentra, -pleinen en -straten extra schoongemaakt. Ook krijgen de boven- en ondergrondse containers een extra schoonmaakbeurt, zodat Zwolle mooi schoon de winter in gaat. De gemeente wil hiermee zowel de winkeliers als de inwoners stimuleren om ook Supporter van Mooi Schoon te worden, en samen de omgeving schoon te houden. De winkeliers laten al zien dat ze Supporter van Mooi Schoon zijn door de posters die in de etalageruiten zijn opgehangen.

Het doel van de zwerfvuilcampagne Mooi Schoon is het bestrijden van zwerfvuil. Door middel van voorlichting en educatie worden mensen gestimuleerd om zwerfvuil te voorkomen door hun afval in de afvalbak te gooien of mee te nemen naar huis en het daar weg te gooien. Mocht er toch zwerfvuil liggen dan faciliteren de gemeente en ROVA de inwoners bij het opruimen hiervan. Wanneer inwoners een opschoonactie organiseren, kunnen zij bijvoorbeeld gratis de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen. Deze Aanhanger is gevuld met opschoonmaterialen zoals bezems, afvalgrijpers, vuilniszakken en nog veel meer. Bovendien begeleidt een ROVA-medewerker de actie en wordt het ingezamelde zwerfvuil gratis afgevoerd. De Bus of Aanhanger kan worden gereserveerd op www.mooi-schoon.nl. Ook wanneer mensen individueel wensen of ideeën hebben op het gebied van zwerfvuil kunnen die kenbaar gemaakt worden via deze website.
mooischoonactiewinkeliers