Ferenc van Damme

Heel snel, heel anders

Ferenc van Damme, communicatiestrateeg, energetisch therapeut, dichter, beleidsontwikkelaar bij Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel, winnaar van de Galjaard Prijs 2016 voor beste communicatie in de non-profit sector en de enige ambtenaar in Nederland met 3 Grammy nominaties en een Edison op zijn naam, leidde een vurige sessie gebaseerd op overtuigende feiten, onderzoeken en cijfers, inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten: de workshop Heel snel, heel anders.

Krachten aanboren: anders communiceren

Ferenc werkt met de lerende partners van Studio Vers Bestuur nu al weer ruim 10 jaar aan (zelf-)inzicht om op andere manieren de ‘kracht uit de samenleving’ aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te stimuleren. Vooral ook met de groeiende groep (jonge) mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door besturen, raden, instituten en overheden; nu rond de 70% (!) van de inwoners. Conventioneel communiceren, ‘betrekken’ en toepassen van traditionele ‘burgerparticipatie’ met ‘the usual suspects’ levert minder en minder op, dat is duidelijk. Maar wat werkt er dan wel?

Vraagstukken

Van wie is die natuur, die veiligheid, die leefomgeving nu eigenlijk? Hoe raken we mensen om hen te laten voelen dat een zwerfvuilvrije omgeving ook een zaak van hen is, om zelf ook iets te doen aan het zwerfvuilprobleem?

Het antwoord

De oplossing zit in het anders communiceren, in het aangaan van een oprechte dialoog. Dat verlangt theoretische, maar vooral praktische kennis van de belevingswerelden van verschillende doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van je eigen rol in een razend snel ontwikkelende ‘permanent bèta’ wereld, en een dramatisch andere houding van onszelf. Want dat alles is essentieel voor een streven naar echte dialoog in de zoektocht naar de route van een gefragmenteerde, gepolariseerde ik-wereld naar een vitale, samenredzame ‘doe-democratie’. En dat kan. Als je het simpelweg maar anders durft te doen…

Met deze tips van Ferenc lukt dat vast!
– Meld je aan voor de nieuwsbrief van Studio Vers Bestuur
– Klik hier voor de door Ferenc in zijn workshop gebruikte ondersteunende presentatie (pdf Heel snel heel anders hand out)
– Lees Loslaten in vertrouwen
– Lees Democratie is meer dan politiek alleen
– Doe hier de ‘Mentality’ test om te zien tot welk mensensoort, ‘sociaal milieu’, jij behoort. De top 3 die er bij jou uit komt, zegt iets over je; 1 het meest, 2 iets minder en 3 nog een beetje…
– Én inspireer jezelf met onderstaande lijst van inspirerend lees-, kijk-, luister- en denkvoer

Tips en inspiratie

– Klik hier voor boekentips
– Klik hier voor inspirerende artikelen en voorbeelden
– Klik hier kijktips
– Klik hier voor nog meer praktische, handige tips

< TERUG