Boekentips

1. Russell Brand’s boek ‘Revolution’ (in het Nederlands)

“Brand pleit voor een geweldloze revolutie en ziet de oplossing in de richting van sterke decentralisatie: een wereld van autonome, kleine gemeenschappen. Brand refereert in zijn boek aan bekende denkers als Naomi Klein, Noam Chomsky en Thomas Piketty. Hij brengt alles expres luchtig, maakt op hilarische wijze gehakt van marionetten en papieren tijgers, en presenteert een visie voor een eerlijkere samenleving die leuk en uitnodigend is. Geen hapklare oplossingen, maar een lekker provocerend boek vol ‘food for thought’.”

2. Herman Tjeenk Willink’s essay ‘Groter denken, kleiner doen’

Zijn diagnose in een notendop: de publieke sector is een bedrijf geworden. De overheid is een BV, geleid door bedrijfskundigen en economen. Uiteindelijk betekent dit het failliet van onze democratische rechtsorde.
“Tjeenk Willink hoopt op een revolutie, maar die kan volgens hem ook klein beginnen. Wel staat het voor hem vast dat het moet komen vanuit de samenleving: van actiegroepen van rechters en huisartsen en burgerinitiatieven waarbij mensen zelf dingen opzetten en regelen.”

3. ‘Machine, Platform, Crowd’ van Andrew McAfee and Erik Brynjolfsson

“We live in strange times. A machine plays the strategy game Go better than any human; upstarts like Apple and Google destroy industry stalwarts such as Nokia; ideas from the crowd are repeatedly more innovative than those from corporate research laboratories. Andrew McAfee and Erik Brynjolfsson know what it takes to master this digital-powered shift: we must rethink the integration of minds and machines, of products and platforms, and of the core and the crowd.”

4. ‘Homo Deus’ van Yuval Noah Harari

“Met zijn kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en filosofie onderzoekt Harari de dromen en nachtmerries van de 21e eeuw en stelt fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe? Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze eigen verwoestende krachten? En als we in staat zijn door technologische vooruitgang ons lichaam en onze geest te verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die zich niet laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons heen, anders hebben we geen invloed op de koers van onze toekomst.”

5. Rutger Bregman: ‘De Meeste Mensen Deugen’

Je kunt als bestuur, management of bevoegd gezag alleen maar ‘loslaten’ als je mensen vertrouwt!
“Adembenemend, weids en revolutionair – De meeste mensen deugen herschrijft niet alleen de geschiedenis, maar werpt ook nieuw licht op onze toekomst.”

6. ‘12 regels voor het leven: een remedie tegen chaos’ van Jordan Peterson

Wat moet iedereen weten in de moderne wereld? Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek.

7. Bart Brandsma: ‘Polarisatie’

“Wij-zij denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit van ons continent, ons land, de samenleving, onze steden en buurten, onze scholen…  Polarisatie. We hebben een sterke game changer nodig als antwoord.”

8. Martijn Aslander’s boek: ‘Nooit af’

“De veranderingen gaan nu zo snel, dat er geen tijd meer is voor de oude gewoonte ‘Eerst-Lang-Voorbereiden-Dan-Het-Eindmodel’. Mensen en organisaties worden ‘bèta-versies’ die zich permanent blijven ontwikkelen en aanpassen. Oftewel: Nooit Af.”

9. Denker des Vaderlands Daan Roovers: ‘Politiek moet je niet uitbesteden aan politici!’

‘Hoe kunnen we de democratie versterken? Hoe kunnen we mensen – álle mensen – meer betrekken bij politieke besluitvorming? Een vitale democratie stelt heel hoge eisen aan haar mensen. Met de digitale revolutie hebben we daarvoor geweldige technologie in handen. Kennis, een wereldwijd netwerk, en de mogelijkheid om opinies uit te wisselen binnen handbereik voor iedereen. Dat is een heel radicale emancipatie, waarvan de consequenties nog nauwelijks te overzien zijn. Maar als we deze voorrechten niet snel terugveroveren op het grootkapitaal, dreigt ons publieke debat onmogelijk te worden door polarisatie en desinformatie. Het is bijna code rood wat mij betreft.’

10. ‘Vernieuwing van de democratie kan veel verder gaan!’

Met meer participatie van burgers ben je er niet, je moet hen daadwerkelijk zeggenschap geven, menen Linze Schaap en Daan Jacobs, onderzoekers aan het departement Politiek en Bestuur van de Tilburg University.

< TERUG