Inspiratie

1. I&O Research/Vrij Nederland: “Vernieuw de democratie! En snel!”

“Jonge mensen in Nederland willen wel in democratie geloven, maar hun twijfel aan het functioneren ervan is substantieel en zorgelijk. Als de democratie niet vernieuwt, gaat het straks goed mis.”

2. “Zo glipt de democratie door onze vingers – en zó vormen we een tegenmacht”

“Tegenmacht op allerlei plaatsen en niveaus is geen luxe en geen hobby van dwarskijkers. In een wereld waarin ondemocratische tendensen aan kracht winnen, kunnen we beter ernst maken met het uitlokken van kritiek en onafhankelijke oordelen binnen ons democratisch bestel. Voor als hier eens leiders opstaan die zeggen dat zij, en zij alleen, de volkswil kunnen uitvoeren.”

3. “Den Haag bestuurt het land alsof het een bedrijf is. En de democratie heeft het nakijken”

“Politiek Den Haag bestuurt het land alsof het een bedrijf is. Daardoor heeft het landsbestuur zijn eigen functie uitgehold, evenals de democratie in Nederland. Het is dan ook hoog tijd voor goede ideeën om de democratie te democratiseren. De staatscommissie-Remkes, die moet onderzoeken of en hoe het parlementaire stelsel verbeterd kan worden, kwam ook uit op dat punt: het is zaak diegenen bij de democratie te betrekken die nu het gevoel hebben: dat gaat wel over mij, maar meestal zonder mij. Belangrijkste is dat we massaal, op iedere plek, op ieder niveau op zoek gaan naar maatregelen om de vertegenwoordigende democratie te redden. Laten we ook onze geachte volksvertegenwoordigers daar van doordringen.”

4. Mooie, scherpe blog met veel praktische aanbevelingen van Hein Vrolijk

“Net als ouders bij hun kinderen, moet de overheid zichzelf zo veel mogelijk overbodig maken, en zich beperken tot het ontwerpen van simpele en rechtvaardige spelregels. Dat is de beste manier om te voorkomen dat bij de volgende verkiezingen nóg meer mensen gewoon thuis blijven, of met hun middelvinger gaan stemmen.”

5. Bottom-up ‘burn-out’

Hoe komt het dat mensen die zich inzetten voor hun naasten, hun leefomgeving of een ander maatschappelijke doel waar ze zich hard voor maken, regelmatig vastlopen in participatieve of democratische processen? Dat is de centrale vraag voor het onderzoek ‘Bottom-up burn-out’

6. Interessante toekomstverkenning van Trendbureau Overijssel

“Landelijke kennisinstituten zoals het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waarschuwen al een aantal jaren voor toenemende verschillen. Het gaat om inkomen en vermogen, maar ook verschillen in waarden, normen en opinies. We lijken lastig om te kunnen gaan met die verschillen…”

7. ‘Waar een wil is…’ Mooi onderzoek van De Nationale Ombudsman naar houdingen bij de overheid vs initiatieven uit de samenleving

De ombudsman beveelt o.a. het volgende aan:
– Zet alle neuzen in de organisatie in dezelfde richting
– Geef speelruimte aan medewerkers
– Zorg voor een uitnodigende houding van alle medewerkers
– Wees alert op signalen

8. ‘Het Vriendenerf’ in Olst Wijhe

Voorbeeld van het nieuwe bouwen en wonen door mensen die het gewoon zelf doen.

9. Oud-burgermeester pleit voor nieuwe democratie

Nòg een artikel, over de noodzaak tot de ‘urgente en radicale paradigmashift’ in de democratie, dit keer uit Binnenlands Bestuur: ‘Minder politiek, meer macht voor inwoners. Alleen dán kruipt de democratie uit zijn diepe crisis. Met gewone mensen aan het roer die vertrouwen en zeggenschap hebben gekregen van gemeenteraden. De minister kan gemeenten de ruimte geven om op een radicaal andere manier tot besluitvorming te komen. Vijf keer per jaar een burgerjury. Laten we het uitproberen. Als je het waarachtig doet, gaat het echt niet mis!’

10. Participatie met hondenpoep in Hattem

11. Roelien Dekker

“Liefde is de grootste kracht in het universum. Een kracht die bergen kan verzetten, die verwarmt en verbindt, die ons in volledige acceptatie omarmt en die de inspiratie en creativiteit laat stromen. Maar waarom is liefde dan vaak nog zo ver te zoeken in onze manier van organiseren? En zien we vaak ‘de liefde voor macht’ en niet ‘de macht van liefde’ aan het werk?”

12. Het is tijd voor oprechte interesse in elkaars werkelijkheid

13. Positief Nieuws

14. Een goed artikel over de kern van ‘Eigentijds Bestuur’

Hoog tijd om uit ons wereldje van ‘Verantwoordelijken’ (‘Fatsoenlijken’, ‘Establishment’, of ‘Elite’ of hoe je ons weldenkende, goedbedoelende  betweters, politici, bestuurders en beleidsmakers ook maar zou willen noemen) te stappen en de belevingswerelden van ‘Structuurzoekers’ en ‘Pragmatici’ serieus te nemen! “De ‘reaguurders’ zijn geen gevaar voor de democratie, ze zijn een geschenk. Eentje dat ze zelf onhandig verpakt hebben in prikkeldraad, maar toch. Hun woede is toch niets anders dan een blijk van betrokkenheid? Een verlangen om betrokken te mogen worden bij het gesprek over de inrichting van de samenleving? De elite kan schelden op dat prikkeldraad en zich ervan afwenden. Maar ze kan ook proberen de betrokkenheid te zien en uit te pakken.” Het antwoord op populisme is niet méér fatsoen. Integendeel!

15. Ook heel interessant: Matt Ridley – ‘The Evolution of Everything’

“We are taught that the world is a top-down place. Acclaimed author, Matt Ridley, shows just how wrong this is in his compelling new book.”

16. Speciaal voor de systeemdenkers in MT’s: ‘Unboss’ van Lars Kolind en Jacob Bøtter

“Bazen maken gebruik van macht, terwijl ‘unbossers’ zich beroepen op waarden. Bazen nemen besluiten en vaardigen orders uit, unbossers inspireren mensen om te denken, te beslissen en een gemeenschappelijk doel na te streven. Unbossers richten zich meer op effect dan op winst, hoewel ze uiteindelijk vaak meer verdiensten realiseren dan conventionele bazen. De toekomst behoort aan organisaties die een helder doel kunnen omschrijven en dáár hun basismétier van kunnen maken!”

< TERUG