Meer tips

1. Als buurt of initiatief praktisch advies of investering nodig?

De adviseurs van KNHM kunnen helpen. Door bijvoorbeeld procesbegeleiding of het opstellen van een plan van aanpak of businesscase. Vanuit hun ideële doelstelling bieden ze dienstverlening gratis aan: http://www.knhm.nl/default.aspx
Een praktische handleiding voor participatieve ‘Visievorming’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken, over de afwegingen die adviseurs, projectleiders en bestuurders kunnen maken in een participatief proces van visievorming: https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/wp-content/uploads/2017/06/visievormingstakeholders.pdf
Volgensmij veel breder relevant en bruikbaar dan alleen maar rond de Omgevingswet!

2. Jan Rotmans’ boeken

Hier op het ‘JIJ & Overijssel’ platform kunnen mensen de hele ‘Verandering van Tijdperk’ lezing van prof. Jan Rotmans in de serie ‘JIJ Inspireert!’ ervaren: http://www.jijenoverijssel.nl/535/jan-rotmans—een-verandering-van-tijdperken

3. De Digital Strategy Canvas

Interessant! De Digital Strategy Canvas is een praktische tool om de digitale strategieën te ontwerpen en te evalueren die horen bij een participatie project. Raadpleeg en gebruik ‘m.

< TERUG