HelemaalGroen

Helemaalgroen.nl is er voor iedereen

HelemaalGroen.nl is er voor jou! Geheel vrijblijvend kun je een steentje bijdragen aan een schonere omgeving. Jij bepaalt wanneer je dat wilt doen, hoe vaak je dat wilt doen en over welke afstand en in welke richting.

HelemaalGroen.nl registreert het traject van de zwerfvuilraper als een groene lijn en plaatst die op een gezamenlijke kaart. Je kunt zien waar jij geweest bent en daar mag je trots op zijn. Je ziet ook waar anderen hun best hebben gedaan. De kunst is de kaart helemaal groen te kleuren en groen te houden.


Zwerfvuilrapen is echt geen opgave hoor. Je komt lekker in beweging terwijl je je omgeving opschoont. Vaak maak je daarbij dan een gezellig praatje met een buurtbewoner. Bovenal houd je er een zeer voldaan gevoel aan over, een gevoel dat je nuttig bezig bent geweest.


Nederland Schoon, Mooi Schoon-de ROVA, Schoon op de kaart, Litterati, de Zwerfinator en zoveel andere mooie initiatieven. We willen maar één ding, we willen van dat zwerfvuil af! 


HelemaalGroen.nl is er voor iedereen. Door middel van HelemaalGroen.nl wordt iedere activiteit in kaart gebracht.
Nieuwsgierig? Kijk eens op de app.helemaalgroen.nl–kaart en zie wat voor potentie dit project heeft.
De start was in april en op 15 oktober waren er alleen al binnen de gemeente Berkelland 173 aanmeldingen. Landelijk zijn er 558 aanmeldingen. Wanneer kom jij erbij? Ga naar www.helemaalgroen.nl en naar Doe Mee.


Alvast bedankt, ook namens ROVA’s Team Mooi Schoon,
Jaap de Boer, initiatiefnemer van HelemaalGroen.nl

< TERUG


“Zwerfvuil maken is geen kunst. Zwerfvuil rapen is dat wel”.