11-02-2015

Bewoners asielzoekerscentrum in actie tegen zwerfvuil

Woensdag 11 februari kwamen 21 bewoners van het asielzoekerscentrum Ommen in actie tegen zwerfvuil. Wethouder Klaas Smid trapte deze bijzondere opschoonactie af en zette de bewoners in het zonnetje. Zij hadden zich opgegeven voor deze zwerfvuil opschoonactie, omdat ze graag iets terug willen doen voor het dorp Ommen en de omgeving. Ze gaven aan hartelijk ontvangen te zijn door de bevolking en onder de indruk te zijn van de mooie omgeving. En dat ze graag hun steentje willen bijdragen om de omgeving mooi te houden.

‘Het is heel bijzonder dat we juist vanuit hier, het asielzoekerscentrum, deze opschoonactie starten, met mensen die komen uit landen waar de omgeving geschonden is’, zo sprak wethouder Smid de bewoners toe.

Hij sprak zijn waardering uit voor dit initiatief en bedankte de deelnemers, namens de gemeente Ommen, voor het door hen genomen initiatief. Tegelijkertijd deed de wethouder een oproep aan de inwoners van Ommen. ‘Laat u inspireren door deze bewoners van het AZC en kom ook in actie tegen zwerfvuil. Het zou prachtig zijn als dit goede voorbeeld wordt opgevolgd. Met een opschoonactie zoals u hier ziet, laten we zien dat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het schoonhouden van de gemeente Ommen.’

Hierna gingen de bewoners, uitgerust met een afvalgrijper en veiligheidshesje, op weg naar het centrum van Ommen om het fietspad en de berm vrij te maken van zwerfvuil. Blikjes, sigarettenpeuken en chipszakken vonden hun weg naar de vuilniszak. Na afloop spraken de deelnemers onder het genot van een kop koffie de actie met elkaar na.