Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.mooi-schoon.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.mooi-schoon.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ROVA zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ROVA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ROVA garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ROVA wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer ROVA links naar websites van derden weergeeft, aanvaardt ROVA geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het plaatsen van informatie en/of beelden van derden op de website is mogelijk op de actie-pagina’s voor vrijwilligers. Geplaatst materiaal wordt eigendom van ROVA en mag gebruikt, aangepast en/of verwijderd worden door ROVA.

Informatie gebruiken

ROVA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te nemen zonder bronvermelding. U mag informatie van deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

ROVA behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.