Op weg naar een schoon evenement

Door voorafgaand aan jullie evenement bewuste keuzes te maken en afspraken te maken met deelnemers en bezoekers, kan veel afval en zwerfvuil worden voorkomen. Elke keuze is een stap op weg naar een schoner evenement.

Mooi Schoon biedt een aantal maatregelen die je als evenementenorganisator, met de betrokken partijen, kunt treffen. Onze Toolkit bevat o.a. handkarren en afvaleilanden om afval te verzamelen, zwerfvuilgrijpers, petjes, een stempel voor bezoekers die schoon gedrag vertonen en posters voor omwonenden. Ook hebben we een Menukaart, dat is een checklist met tips voor een mooi en schoon evenement.

Wil je meer informatie of advies over het organiseren van een schoon evenement? Neem dan contact op met Mooi Schoon via 038-4273696 of info@mooi-schoon.nl.