13-03-2020

Extra maatregelen zwerfvuil opruimacties

Bericht voor de mensen die zich aangemeld hebben voor een zwerfvuil opruimactie in de periode tot 1 april a.s.

Naar aanleiding van de landelijke persconferentie van de Minister-President van donderdag 12 Maart over het coronavirus, hebben wij overleg gehad over mogelijke consequenties.
Wij hebben besloten de aangemelde zwerfvuil opruimacties wel te faciliteren zoals wij dit met de organisatoren hebben afgesproken.Wel verzoeken we de organisatoren om waar nodig de organisatie iets aan te passen zodat opruimers niet in massale groepen bij elkaar zijn. In lijn met de landelijke richtlijn mogen groepen niet groter zijn dan 100 personen. Wij vragen organisatoren dus om de deelnemers zoveel mogelijk op te splitsen in kleinere groepen om het eventuele risico op verspreiding van het coronavirus te beperken.

Mochten de omstandigheden vragen om andere maatregelen, dan brengen wij de organisatoren daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Wanneer organisatoren zelf besluiten om de zwerfvuil opruimactie niet door te laten gaan, dan hebben we daar alle begrip voor en vragen we hen om dat zo snel mogelijk via de mail te melden op info@mooi-schoon.nl.

Bovenstaande procedure geldt ook voor de uitvoering van de Week van Mooi Schoon die gehouden wordt van 16 t/m 20 maart.