Veel gestelde vragen

Wat is Mooi Schoon, wat verstaan we onder zwerfvuil, wat kost het, wie doet wat, wat kan ik doen en wat levert het op? De basisvragen en antwoorden over de Mooi Schoon aanpak van de zwerfvuilproblematiek.

Mooi Schoon

Wat is Mooi Schoon?

Het doel van Mooi Schoon is het bestrijden van zwerfvuil door gedragsverandering en participatie van inwoners. Het motto is; kom in actie! Handelen staat centraal. Mooi Schoon staat voor het samen opruimen van zwerfvuil en het voorkomen hiervan. Centraal bij Mooi Schoon staan participatie en ontzorgen. Mooi Schoon maakt ons bewust dat wij samen verantwoordelijk zijn voor een Mooi Schone buurt. We bereiken dat door naast ons eigen afval netjes weg te gooien, ook af en toe iets extra’s voor elkaar te doen.

Wat is een Mooi Schoon-actie?

Een Mooi Schoon-actie betreft een zwerfvuil-opschoonactie. Zwerfvuil is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving. De actie draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De organisatie van de actie ligt in handen van inwoners die vrijwillig samen met een aantal buurtbewoners, vrienden of collega’s een opschoonactie op touw zetten. Na het aanmelden van de actie biedt Mooi Schoon ondersteuning op maat. Zo kun je bijvoorbeeld de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen; een wagen vol bezems, grijpers, vuilniszakken en nog veel meer. Na de opschoonactie wordt het verzamelde afval meegenomen door ROVA. Op deze manier wordt het realiseren van een mooi schone buurt, wijk, park, winkelstraat of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Van wie is Mooi Schoon?

Mooi Schoon is van de deelnemende gemeenten, ROVA en van de inwoners. De kern van een succesvolle bestrijding van zwerfvuil bestaat uit een integrale aanpak, daarom slaan we de handen ineen. Het doel is het terugdringen van zwerfvuil door gedragsverandering en participatie. Dit doen we door het maken van een raamwerk van gezamenlijke producten die per gemeente op maat worden ingezet. Mooi Schoon richt zich op preventie, beheer en participatie.

Welke gemeenten doen mee aan Mooi Schoon?

Op de speciale gemeente-pagina vind je alle deelnemende gemeenten die samen met de inwoners en ROVA de strijd aangaan tegen zwerfvuil. Door extra inzet en vrijwillige opschoonacties van inwoners, verenigingen en organisaties staan we samen voor Mooi Schoon.

Voor wie is Mooi Schoon?

Mooi Schoon is er voor jou! Als jij in een deelnemende gemeente een opschoonactie organiseert, ontvang je ondersteuning op maat. Zo kunnen inwoners, verenigingen en andere organisaties in de deelnemende gemeenten die gezamenlijk de buurt willen opschonen bijvoorbeeld de Mooi Schoon-bus of de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen. Op deze manier wordt het realiseren van een mooi schone buurt, wijk, park, winkelstraat of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Wat is de verbinding met Supporter van Schoon?

Supporter van Schoon is een landelijke campagne van Nederland Schoon. Supporters van Schoon vinden een schone leefomgeving erg belangrijk. Ze gooien hun eigen afval weg, en af en toe ook dat van een ander. De regionale campagne Supporter van Mooi Schoon sluit aan bij deze landelijke campagne. Ben jij al Supporter van Schoon?

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil of zwerfafval is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving; het afval dat rondslingert op straat, in de berm, bij een waterplas of in de natuur. Het is afval dat bewust of onbewust door mensen is weggegooid, achtergelaten of verloren. De meest gangbare soorten zwerfvuil zijn: verpakkingsmaterialen van consumpties, zoals blikjes, flesjes en wikkels, sigarettenpeuken en kauwgomresten. De afbraaktijd van zwerfvuil is voor elk materiaal verschillend en varieert van maanden, jaren tot nooit. Het is een illusie dat zwerfvuil vanzelf uit het milieu verdwijnt.

Is zwerfvuil een groot probleem?

Ja, zwerfvuil staat al jaren in de top 3 van ergernissen. Rondzwervende rommel verslechtert onze directe leefomgeving, vergroot ons gevoel van onveiligheid en trekt ongedierte aan. Als zwerfvuil eenmaal op straat ligt, verkleint het door verwering door de wind, zonlicht en regen. Deze deeltjes zijn niet eenvoudig op te ruimen en zijn schadelijk voor mensen, dieren en planten. Daarnaast kost opruimen ook veel geld.

Wat is Plastic soep?

De plastic soep is een soort drijvende vuilnisbelt in de zeeën en oceanen waar enorme hoeveelheden plastic en ander afval bijeen drijven. Naar schatting gaat het om een gebied ter grootte van 34 keer Nederland. Dagelijks neemt deze plastic soep in omvang toe door afval dat mensen op straat of in de natuur weggooien. Het regenwater of de wind nemen de kleine deeltjes zwerfvuil mee richting beken en rivieren. Uiteindelijk belanden deze in zee. De drijvende plasticdeeltjes lijken sterk op voedsel en worden opgegeten. En komen zo in de voedselketen terecht.

Hoe schoon is Nederland?

Uit onderzoek van Gemeente Schoon blijkt dat Nederland schoner wordt, we vinden het schoner én zijn vaker bereid een steentje bij te dragen. Ook zijn we positiever over het niveau van de voorzieningen, zoals afvalbakken. En we zijn steeds vaker bereid zelf zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen. Maar we zijn er nog lang niet. Laten we deze trend doorzetten en kom ook in actie! Kijk hier voor het monitoringsboekje Schone omgeving gedeelde verantwoordelijkheid.

Zwerfvuil

Wat is Mooi Schoon?

Het doel van Mooi Schoon is het bestrijden van zwerfvuil door gedragsverandering en participatie van inwoners. Het motto is; kom in actie! Handelen staat centraal. Mooi Schoon staat voor het samen opruimen van zwerfvuil en het voorkomen hiervan. Centraal bij Mooi Schoon staan participatie en ontzorgen. Mooi Schoon maakt ons bewust dat wij samen verantwoordelijk zijn voor een Mooi Schone buurt. We bereiken dat door naast ons eigen afval netjes weg te gooien, ook af en toe iets extra’s voor elkaar te doen.

Wat is een Mooi Schoon-actie?

Een Mooi Schoon-actie betreft een zwerfvuil-opschoonactie. Zwerfvuil is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving. De actie draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De organisatie van de actie ligt in handen van inwoners die vrijwillig samen met een aantal buurtbewoners, vrienden of collega’s een opschoonactie op touw zetten. Na het aanmelden van de actie biedt Mooi Schoon ondersteuning op maat. Zo kun je bijvoorbeeld de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen; een wagen vol bezems, grijpers, vuilniszakken en nog veel meer. Na de opschoonactie wordt het verzamelde afval meegenomen door ROVA. Op deze manier wordt het realiseren van een mooi schone buurt, wijk, park, winkelstraat of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Van wie is Mooi Schoon?

Mooi Schoon is van de deelnemende gemeenten, ROVA en van de inwoners. De kern van een succesvolle bestrijding van zwerfvuil bestaat uit een integrale aanpak, daarom slaan we de handen ineen. Het doel is het terugdringen van zwerfvuil door gedragsverandering en participatie. Dit doen we door het maken van een raamwerk van gezamenlijke producten die per gemeente op maat worden ingezet. Mooi Schoon richt zich op preventie, beheer en participatie.

Welke gemeenten doen mee aan Mooi Schoon?

Op de speciale gemeente-pagina vind je alle deelnemende gemeenten die samen met de inwoners en ROVA de strijd aangaan tegen zwerfvuil. Door extra inzet en vrijwillige opschoonacties van inwoners, verenigingen en organisaties staan we samen voor Mooi Schoon.

Voor wie is Mooi Schoon?

Mooi Schoon is er voor jou! Als jij in een deelnemende gemeente een opschoonactie organiseert, ontvang je ondersteuning op maat. Zo kunnen inwoners, verenigingen en andere organisaties in de deelnemende gemeenten die gezamenlijk de buurt willen opschonen bijvoorbeeld de Mooi Schoon-bus of de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen. Op deze manier wordt het realiseren van een mooi schone buurt, wijk, park, winkelstraat of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Wat is de verbinding met Supporter van Schoon?

Supporter van Schoon is een landelijke campagne van Nederland Schoon. Supporters van Schoon vinden een schone leefomgeving erg belangrijk. Ze gooien hun eigen afval weg, en af en toe ook dat van een ander. De regionale campagne Supporter van Mooi Schoon sluit aan bij deze landelijke campagne. Ben jij al Supporter van Schoon?

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil of zwerfafval is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving; het afval dat rondslingert op straat, in de berm, bij een waterplas of in de natuur. Het is afval dat bewust of onbewust door mensen is weggegooid, achtergelaten of verloren. De meest gangbare soorten zwerfvuil zijn: verpakkingsmaterialen van consumpties, zoals blikjes, flesjes en wikkels, sigarettenpeuken en kauwgomresten. De afbraaktijd van zwerfvuil is voor elk materiaal verschillend en varieert van maanden, jaren tot nooit. Het is een illusie dat zwerfvuil vanzelf uit het milieu verdwijnt.

Is zwerfvuil een groot probleem?

Ja, zwerfvuil staat al jaren in de top 3 van ergernissen. Rondzwervende rommel verslechtert onze directe leefomgeving, vergroot ons gevoel van onveiligheid en trekt ongedierte aan. Als zwerfvuil eenmaal op straat ligt, verkleint het door verwering door de wind, zonlicht en regen. Deze deeltjes zijn niet eenvoudig op te ruimen en zijn schadelijk voor mensen, dieren en planten. Daarnaast kost opruimen ook veel geld.

Wat is Plastic soep?

De plastic soep is een soort drijvende vuilnisbelt in de zeeën en oceanen waar enorme hoeveelheden plastic en ander afval bijeen drijven. Naar schatting gaat het om een gebied ter grootte van 34 keer Nederland. Dagelijks neemt deze plastic soep in omvang toe door afval dat mensen op straat of in de natuur weggooien. Het regenwater of de wind nemen de kleine deeltjes zwerfvuil mee richting beken en rivieren. Uiteindelijk belanden deze in zee. De drijvende plasticdeeltjes lijken sterk op voedsel en worden opgegeten. En komen zo in de voedselketen terecht.

Hoe schoon is Nederland?

Uit onderzoek van Gemeente Schoon blijkt dat Nederland schoner wordt, we vinden het schoner én zijn vaker bereid een steentje bij te dragen. Ook zijn we positiever over het niveau van de voorzieningen, zoals afvalbakken. En we zijn steeds vaker bereid zelf zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen. Maar we zijn er nog lang niet. Laten we deze trend doorzetten en kom ook in actie! Kijk hier voor het monitoringsboekje Schone omgeving gedeelde verantwoordelijkheid.

Opschoonkosten

Wat is Mooi Schoon?

Het doel van Mooi Schoon is het bestrijden van zwerfvuil door gedragsverandering en participatie van inwoners. Het motto is; kom in actie! Handelen staat centraal. Mooi Schoon staat voor het samen opruimen van zwerfvuil en het voorkomen hiervan. Centraal bij Mooi Schoon staan participatie en ontzorgen. Mooi Schoon maakt ons bewust dat wij samen verantwoordelijk zijn voor een Mooi Schone buurt. We bereiken dat door naast ons eigen afval netjes weg te gooien, ook af en toe iets extra’s voor elkaar te doen.

Wat is een Mooi Schoon-actie?

Een Mooi Schoon-actie betreft een zwerfvuil-opschoonactie. Zwerfvuil is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving. De actie draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De organisatie van de actie ligt in handen van inwoners die vrijwillig samen met een aantal buurtbewoners, vrienden of collega’s een opschoonactie op touw zetten. Na het aanmelden van de actie biedt Mooi Schoon ondersteuning op maat. Zo kun je bijvoorbeeld de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen; een wagen vol bezems, grijpers, vuilniszakken en nog veel meer. Na de opschoonactie wordt het verzamelde afval meegenomen door ROVA. Op deze manier wordt het realiseren van een mooi schone buurt, wijk, park, winkelstraat of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Van wie is Mooi Schoon?

Mooi Schoon is van de deelnemende gemeenten, ROVA en van de inwoners. De kern van een succesvolle bestrijding van zwerfvuil bestaat uit een integrale aanpak, daarom slaan we de handen ineen. Het doel is het terugdringen van zwerfvuil door gedragsverandering en participatie. Dit doen we door het maken van een raamwerk van gezamenlijke producten die per gemeente op maat worden ingezet. Mooi Schoon richt zich op preventie, beheer en participatie.

Welke gemeenten doen mee aan Mooi Schoon?

Op de speciale gemeente-pagina vind je alle deelnemende gemeenten die samen met de inwoners en ROVA de strijd aangaan tegen zwerfvuil. Door extra inzet en vrijwillige opschoonacties van inwoners, verenigingen en organisaties staan we samen voor Mooi Schoon.

Voor wie is Mooi Schoon?

Mooi Schoon is er voor jou! Als jij in een deelnemende gemeente een opschoonactie organiseert, ontvang je ondersteuning op maat. Zo kunnen inwoners, verenigingen en andere organisaties in de deelnemende gemeenten die gezamenlijk de buurt willen opschonen bijvoorbeeld de Mooi Schoon-bus of de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen. Op deze manier wordt het realiseren van een mooi schone buurt, wijk, park, winkelstraat of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Wat is de verbinding met Supporter van Schoon?

Supporter van Schoon is een landelijke campagne van Nederland Schoon. Supporters van Schoon vinden een schone leefomgeving erg belangrijk. Ze gooien hun eigen afval weg, en af en toe ook dat van een ander. De regionale campagne Supporter van Mooi Schoon sluit aan bij deze landelijke campagne. Ben jij al Supporter van Schoon?

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil of zwerfafval is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving; het afval dat rondslingert op straat, in de berm, bij een waterplas of in de natuur. Het is afval dat bewust of onbewust door mensen is weggegooid, achtergelaten of verloren. De meest gangbare soorten zwerfvuil zijn: verpakkingsmaterialen van consumpties, zoals blikjes, flesjes en wikkels, sigarettenpeuken en kauwgomresten. De afbraaktijd van zwerfvuil is voor elk materiaal verschillend en varieert van maanden, jaren tot nooit. Het is een illusie dat zwerfvuil vanzelf uit het milieu verdwijnt.

Is zwerfvuil een groot probleem?

Ja, zwerfvuil staat al jaren in de top 3 van ergernissen. Rondzwervende rommel verslechtert onze directe leefomgeving, vergroot ons gevoel van onveiligheid en trekt ongedierte aan. Als zwerfvuil eenmaal op straat ligt, verkleint het door verwering door de wind, zonlicht en regen. Deze deeltjes zijn niet eenvoudig op te ruimen en zijn schadelijk voor mensen, dieren en planten. Daarnaast kost opruimen ook veel geld.

Wat is Plastic soep?

De plastic soep is een soort drijvende vuilnisbelt in de zeeën en oceanen waar enorme hoeveelheden plastic en ander afval bijeen drijven. Naar schatting gaat het om een gebied ter grootte van 34 keer Nederland. Dagelijks neemt deze plastic soep in omvang toe door afval dat mensen op straat of in de natuur weggooien. Het regenwater of de wind nemen de kleine deeltjes zwerfvuil mee richting beken en rivieren. Uiteindelijk belanden deze in zee. De drijvende plasticdeeltjes lijken sterk op voedsel en worden opgegeten. En komen zo in de voedselketen terecht.

Hoe schoon is Nederland?

Uit onderzoek van Gemeente Schoon blijkt dat Nederland schoner wordt, we vinden het schoner én zijn vaker bereid een steentje bij te dragen. Ook zijn we positiever over het niveau van de voorzieningen, zoals afvalbakken. En we zijn steeds vaker bereid zelf zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen. Maar we zijn er nog lang niet. Laten we deze trend doorzetten en kom ook in actie! Kijk hier voor het monitoringsboekje Schone omgeving gedeelde verantwoordelijkheid.

In actie komen

Wat is Mooi Schoon?

Het doel van Mooi Schoon is het bestrijden van zwerfvuil door gedragsverandering en participatie van inwoners. Het motto is; kom in actie! Handelen staat centraal. Mooi Schoon staat voor het samen opruimen van zwerfvuil en het voorkomen hiervan. Centraal bij Mooi Schoon staan participatie en ontzorgen. Mooi Schoon maakt ons bewust dat wij samen verantwoordelijk zijn voor een Mooi Schone buurt. We bereiken dat door naast ons eigen afval netjes weg te gooien, ook af en toe iets extra’s voor elkaar te doen.

Wat is een Mooi Schoon-actie?

Een Mooi Schoon-actie betreft een zwerfvuil-opschoonactie. Zwerfvuil is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving. De actie draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De organisatie van de actie ligt in handen van inwoners die vrijwillig samen met een aantal buurtbewoners, vrienden of collega’s een opschoonactie op touw zetten. Na het aanmelden van de actie biedt Mooi Schoon ondersteuning op maat. Zo kun je bijvoorbeeld de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen; een wagen vol bezems, grijpers, vuilniszakken en nog veel meer. Na de opschoonactie wordt het verzamelde afval meegenomen door ROVA. Op deze manier wordt het realiseren van een mooi schone buurt, wijk, park, winkelstraat of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Van wie is Mooi Schoon?

Mooi Schoon is van de deelnemende gemeenten, ROVA en van de inwoners. De kern van een succesvolle bestrijding van zwerfvuil bestaat uit een integrale aanpak, daarom slaan we de handen ineen. Het doel is het terugdringen van zwerfvuil door gedragsverandering en participatie. Dit doen we door het maken van een raamwerk van gezamenlijke producten die per gemeente op maat worden ingezet. Mooi Schoon richt zich op preventie, beheer en participatie.

Welke gemeenten doen mee aan Mooi Schoon?

Op de speciale gemeente-pagina vind je alle deelnemende gemeenten die samen met de inwoners en ROVA de strijd aangaan tegen zwerfvuil. Door extra inzet en vrijwillige opschoonacties van inwoners, verenigingen en organisaties staan we samen voor Mooi Schoon.

Voor wie is Mooi Schoon?

Mooi Schoon is er voor jou! Als jij in een deelnemende gemeente een opschoonactie organiseert, ontvang je ondersteuning op maat. Zo kunnen inwoners, verenigingen en andere organisaties in de deelnemende gemeenten die gezamenlijk de buurt willen opschonen bijvoorbeeld de Mooi Schoon-bus of de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen. Op deze manier wordt het realiseren van een mooi schone buurt, wijk, park, winkelstraat of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Wat is de verbinding met Supporter van Schoon?

Supporter van Schoon is een landelijke campagne van Nederland Schoon. Supporters van Schoon vinden een schone leefomgeving erg belangrijk. Ze gooien hun eigen afval weg, en af en toe ook dat van een ander. De regionale campagne Supporter van Mooi Schoon sluit aan bij deze landelijke campagne. Ben jij al Supporter van Schoon?

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil of zwerfafval is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving; het afval dat rondslingert op straat, in de berm, bij een waterplas of in de natuur. Het is afval dat bewust of onbewust door mensen is weggegooid, achtergelaten of verloren. De meest gangbare soorten zwerfvuil zijn: verpakkingsmaterialen van consumpties, zoals blikjes, flesjes en wikkels, sigarettenpeuken en kauwgomresten. De afbraaktijd van zwerfvuil is voor elk materiaal verschillend en varieert van maanden, jaren tot nooit. Het is een illusie dat zwerfvuil vanzelf uit het milieu verdwijnt.

Is zwerfvuil een groot probleem?

Ja, zwerfvuil staat al jaren in de top 3 van ergernissen. Rondzwervende rommel verslechtert onze directe leefomgeving, vergroot ons gevoel van onveiligheid en trekt ongedierte aan. Als zwerfvuil eenmaal op straat ligt, verkleint het door verwering door de wind, zonlicht en regen. Deze deeltjes zijn niet eenvoudig op te ruimen en zijn schadelijk voor mensen, dieren en planten. Daarnaast kost opruimen ook veel geld.

Wat is Plastic soep?

De plastic soep is een soort drijvende vuilnisbelt in de zeeën en oceanen waar enorme hoeveelheden plastic en ander afval bijeen drijven. Naar schatting gaat het om een gebied ter grootte van 34 keer Nederland. Dagelijks neemt deze plastic soep in omvang toe door afval dat mensen op straat of in de natuur weggooien. Het regenwater of de wind nemen de kleine deeltjes zwerfvuil mee richting beken en rivieren. Uiteindelijk belanden deze in zee. De drijvende plasticdeeltjes lijken sterk op voedsel en worden opgegeten. En komen zo in de voedselketen terecht.

Hoe schoon is Nederland?

Uit onderzoek van Gemeente Schoon blijkt dat Nederland schoner wordt, we vinden het schoner én zijn vaker bereid een steentje bij te dragen. Ook zijn we positiever over het niveau van de voorzieningen, zoals afvalbakken. En we zijn steeds vaker bereid zelf zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen. Maar we zijn er nog lang niet. Laten we deze trend doorzetten en kom ook in actie! Kijk hier voor het monitoringsboekje Schone omgeving gedeelde verantwoordelijkheid.

Een aantal organisaties uitgelicht

Wat is Mooi Schoon?

Het doel van Mooi Schoon is het bestrijden van zwerfvuil door gedragsverandering en participatie van inwoners. Het motto is; kom in actie! Handelen staat centraal. Mooi Schoon staat voor het samen opruimen van zwerfvuil en het voorkomen hiervan. Centraal bij Mooi Schoon staan participatie en ontzorgen. Mooi Schoon maakt ons bewust dat wij samen verantwoordelijk zijn voor een Mooi Schone buurt. We bereiken dat door naast ons eigen afval netjes weg te gooien, ook af en toe iets extra’s voor elkaar te doen.

Wat is een Mooi Schoon-actie?

Een Mooi Schoon-actie betreft een zwerfvuil-opschoonactie. Zwerfvuil is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving. De actie draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De organisatie van de actie ligt in handen van inwoners die vrijwillig samen met een aantal buurtbewoners, vrienden of collega’s een opschoonactie op touw zetten. Na het aanmelden van de actie biedt Mooi Schoon ondersteuning op maat. Zo kun je bijvoorbeeld de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen; een wagen vol bezems, grijpers, vuilniszakken en nog veel meer. Na de opschoonactie wordt het verzamelde afval meegenomen door ROVA. Op deze manier wordt het realiseren van een mooi schone buurt, wijk, park, winkelstraat of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Van wie is Mooi Schoon?

Mooi Schoon is van de deelnemende gemeenten, ROVA en van de inwoners. De kern van een succesvolle bestrijding van zwerfvuil bestaat uit een integrale aanpak, daarom slaan we de handen ineen. Het doel is het terugdringen van zwerfvuil door gedragsverandering en participatie. Dit doen we door het maken van een raamwerk van gezamenlijke producten die per gemeente op maat worden ingezet. Mooi Schoon richt zich op preventie, beheer en participatie.

Welke gemeenten doen mee aan Mooi Schoon?

Op de speciale gemeente-pagina vind je alle deelnemende gemeenten die samen met de inwoners en ROVA de strijd aangaan tegen zwerfvuil. Door extra inzet en vrijwillige opschoonacties van inwoners, verenigingen en organisaties staan we samen voor Mooi Schoon.

Voor wie is Mooi Schoon?

Mooi Schoon is er voor jou! Als jij in een deelnemende gemeente een opschoonactie organiseert, ontvang je ondersteuning op maat. Zo kunnen inwoners, verenigingen en andere organisaties in de deelnemende gemeenten die gezamenlijk de buurt willen opschonen bijvoorbeeld de Mooi Schoon-bus of de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen. Op deze manier wordt het realiseren van een mooi schone buurt, wijk, park, winkelstraat of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Wat is de verbinding met Supporter van Schoon?

Supporter van Schoon is een landelijke campagne van Nederland Schoon. Supporters van Schoon vinden een schone leefomgeving erg belangrijk. Ze gooien hun eigen afval weg, en af en toe ook dat van een ander. De regionale campagne Supporter van Mooi Schoon sluit aan bij deze landelijke campagne. Ben jij al Supporter van Schoon?

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil of zwerfafval is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving; het afval dat rondslingert op straat, in de berm, bij een waterplas of in de natuur. Het is afval dat bewust of onbewust door mensen is weggegooid, achtergelaten of verloren. De meest gangbare soorten zwerfvuil zijn: verpakkingsmaterialen van consumpties, zoals blikjes, flesjes en wikkels, sigarettenpeuken en kauwgomresten. De afbraaktijd van zwerfvuil is voor elk materiaal verschillend en varieert van maanden, jaren tot nooit. Het is een illusie dat zwerfvuil vanzelf uit het milieu verdwijnt.

Is zwerfvuil een groot probleem?

Ja, zwerfvuil staat al jaren in de top 3 van ergernissen. Rondzwervende rommel verslechtert onze directe leefomgeving, vergroot ons gevoel van onveiligheid en trekt ongedierte aan. Als zwerfvuil eenmaal op straat ligt, verkleint het door verwering door de wind, zonlicht en regen. Deze deeltjes zijn niet eenvoudig op te ruimen en zijn schadelijk voor mensen, dieren en planten. Daarnaast kost opruimen ook veel geld.

Wat is Plastic soep?

De plastic soep is een soort drijvende vuilnisbelt in de zeeën en oceanen waar enorme hoeveelheden plastic en ander afval bijeen drijven. Naar schatting gaat het om een gebied ter grootte van 34 keer Nederland. Dagelijks neemt deze plastic soep in omvang toe door afval dat mensen op straat of in de natuur weggooien. Het regenwater of de wind nemen de kleine deeltjes zwerfvuil mee richting beken en rivieren. Uiteindelijk belanden deze in zee. De drijvende plasticdeeltjes lijken sterk op voedsel en worden opgegeten. En komen zo in de voedselketen terecht.

Hoe schoon is Nederland?

Uit onderzoek van Gemeente Schoon blijkt dat Nederland schoner wordt, we vinden het schoner én zijn vaker bereid een steentje bij te dragen. Ook zijn we positiever over het niveau van de voorzieningen, zoals afvalbakken. En we zijn steeds vaker bereid zelf zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen. Maar we zijn er nog lang niet. Laten we deze trend doorzetten en kom ook in actie! Kijk hier voor het monitoringsboekje Schone omgeving gedeelde verantwoordelijkheid.

Staat jouw vraag hier niet tussen, neem dan contact op met ROVA Klantcontactcentrum

Telefoon: (038) 427 37 77
E-mail: klantenservice@rova.nl