Veelgestelde vragen

Wat is Mooi Schoon, wat verstaan we onder zwerfvuil, wat kost het, wie doet wat, wat kan ik doen en wat levert het op? De basisvragen en antwoorden over de Mooi Schoon aanpak van de zwerfvuilproblematiek.

Mooi Schoon

Wat is Mooi Schoon?

Het doel van Mooi Schoon is het bestrijden van zwerfvuil door gedragsverandering en participatie van inwoners. Het motto is; kom in actie! Handelen staat centraal. Mooi Schoon staat voor het samen opruimen van zwerfvuil en het voorkomen hiervan. Centraal bij Mooi Schoon staan participatie en ontzorgen. Mooi Schoon maakt ons bewust dat wij samen verantwoordelijk zijn voor een Mooi Schone buurt. We bereiken dat door naast ons eigen afval netjes weg te gooien, ook af en toe iets extra’s voor elkaar te doen.

Wat is een Mooi Schoon-actie?

Een Mooi Schoon-actie betreft een zwerfvuil-opschoonactie. Zwerfvuil is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving. De actie draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De organisatie van de actie ligt in handen van inwoners die vrijwillig samen met een aantal buurtbewoners, vrienden of collega’s een opschoonactie op touw zetten. Na het aanmelden van de actie biedt Mooi Schoon ondersteuning op maat. Zo kun je bijvoorbeeld de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen; een wagen vol bezems, grijpers, vuilniszakken en nog veel meer. Na de opschoonactie wordt het verzamelde afval meegenomen door ROVA. Op deze manier wordt het realiseren van een mooi schone buurt, wijk, park, winkelstraat of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Van wie is Mooi Schoon?

Mooi Schoon is van de deelnemende gemeenten, ROVA en van de inwoners. De kern van een succesvolle bestrijding van zwerfvuil bestaat uit een integrale aanpak, daarom slaan we de handen ineen. Het doel is het terugdringen van zwerfvuil door gedragsverandering en participatie. Dit doen we door het maken van een raamwerk van gezamenlijke producten die per gemeente op maat worden ingezet. Mooi Schoon richt zich op preventie, beheer en participatie.

Welke gemeenten doen mee aan Mooi Schoon?

Op de speciale gemeente-pagina vind je alle deelnemende gemeenten die samen met de inwoners en ROVA de strijd aangaan tegen zwerfvuil. Door extra inzet en vrijwillige opschoonacties van inwoners, verenigingen en organisaties staan we samen voor Mooi Schoon.

Voor wie is Mooi Schoon?

Mooi Schoon is er voor jou! Als jij in een deelnemende gemeente een opschoonactie organiseert, ontvang je ondersteuning op maat. Zo kunnen inwoners, verenigingen en andere organisaties in de deelnemende gemeenten die gezamenlijk de buurt willen opschonen bijvoorbeeld de Mooi Schoon-bus of de ‘Aanhanger van Mooi Schoon’ in bruikleen krijgen. Op deze manier wordt het realiseren van een mooi schone buurt, wijk, park, winkelstraat of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Wat is de verbinding met Supporter van Schoon?

Supporter van Schoon is een landelijke campagne van Nederland Schoon. Supporters van Schoon vinden een schone leefomgeving erg belangrijk. Ze gooien hun eigen afval weg, en af en toe ook dat van een ander. De regionale campagne Supporter van Mooi Schoon sluit aan bij deze landelijke campagne. Ben jij al Supporter van Schoon?

Zwerfvuil

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil of zwerfafval is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving; het afval dat rondslingert op straat, in de berm, bij een waterplas of in de natuur. Het is afval dat bewust of onbewust door mensen is weggegooid, achtergelaten of verloren. De meest gangbare soorten zwerfvuil zijn: verpakkingsmaterialen van consumpties, zoals blikjes, flesjes en wikkels, sigarettenpeuken en kauwgomresten. De afbraaktijd van zwerfvuil is voor elk materiaal verschillend en varieert van maanden, jaren tot nooit. Het is een illusie dat zwerfvuil vanzelf uit het milieu verdwijnt.

Is zwerfvuil een groot probleem?

Ja, zwerfvuil staat al jaren in de top 3 van ergernissen. Rondzwervende rommel verslechtert onze directe leefomgeving, vergroot ons gevoel van onveiligheid en trekt ongedierte aan. Als zwerfvuil eenmaal op straat ligt, verkleint het door verwering door de wind, zonlicht en regen. Deze deeltjes zijn niet eenvoudig op te ruimen en zijn schadelijk voor mensen, dieren en planten. Daarnaast kost opruimen ook veel geld.

Wat is Plastic soep?

De plastic soep is een soort drijvende vuilnisbelt in de zeeën en oceanen waar enorme hoeveelheden plastic en ander afval bijeen drijven. Naar schatting gaat het om een gebied ter grootte van 34 keer Nederland. Dagelijks neemt deze plastic soep in omvang toe door afval dat mensen op straat of in de natuur weggooien. Het regenwater of de wind nemen de kleine deeltjes zwerfvuil mee richting beken en rivieren. Uiteindelijk belanden deze in zee. De drijvende plasticdeeltjes lijken sterk op voedsel en worden opgegeten. En komen zo in de voedselketen terecht.

Hoe schoon is Nederland?

Uit onderzoek van Gemeente Schoon blijkt dat Nederland schoner wordt, we vinden het schoner én zijn vaker bereid een steentje bij te dragen. Ook zijn we positiever over het niveau van de voorzieningen, zoals afvalbakken. En we zijn steeds vaker bereid zelf zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen. Maar we zijn er nog lang niet. Laten we deze trend doorzetten en kom ook in actie! Kijk hier voor het monitoringsboekje Schone omgeving gedeelde verantwoordelijkheid.

Wat doet de gemeente aan het zwerfvuilprobleem?

Gemeenten bundelen hun krachten binnen het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon. De gemeente ondersteunt hiermee niet alleen opschoonacties door inwoners, ook zelf geeft zij het goede voorbeeld met een grote opschoonactie van de boven- en ondergrondse verzamelcontainers. Bovendien worden verschillende winkelcentra en winkelstraten eenmalig extra grondig opgeschoond. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Daarnaast blijft de gemeente actief met machinaal vegen van de straten en er worden mensen ingezet om handmatig zwerfvuil te ruimen.

Wat levert een schone gemeente op?

Een omgeving zonder zwerfvuil levert meer op dan alleen een schone gemeente. Het draagt bij aan een leefbare en veilige omgeving die ook mooi en plezierig is. Een plek waar je graag woont, winkelt of sport. Bovendien vermindert het gevaar voor dieren en de plastic soep. Gelukkig zijn we steeds vaker bereid zelf zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen.

Welke organisaties houden zich landelijk bezig met zwerfvuil?

Het voorkomen en verwijderen van zwerfvuil heeft veel om handen. Er zijn diverse grote en kleine, gemeentelijke, commerciële- en vrijwilligersorganisaties in ons land die zich op één of meerdere manieren bezighouden met zwerfvuil. Bekijk hier een compact overzicht of ga naar de uitgebreide wie is wie lijst met meer dan 200 contacten.

Zwerfafvalorganisaties
Wie is wie-overzicht

Opschoonkosten

Hoeveel kost de aanpak van zwerfvuil?

We produceren in Nederland jaarlijks zo’n 300 miljoen kilo zwerfvuil. Gemeenten, Rijkswaterstaat en de beheerders van natuurgebieden maken de openbare ruimte schoon. De kosten van preventie en verwijdering van zwerfvuil in Nederland bedragen circa 250 miljoen euro: 77% bij gemeenten en 23% bij overige partijen. Gemeenten betalen dit uit de afvalstoffenheffing, algemene middelen of belastingen (OZB).

Hoe betalen gemeenten Mooi Schoon?

Het is in het belang van alle inwoners dat de gemeente een schone en frisse indruk maakt. Om de aanpak van zwerfvuil te stimuleren is in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 afgesproken dat gemeenten jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen voor extra aanpak van zwerfvuil. Mooi Schoon wordt uit deze gelden gefinancierd. De vergoeding wordt uitgekeerd door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

In actie komen

Wat kan ik met Mooi Schoon?

Mooi Schoon is een zwerfvuilprogramma voor inwoners, organisaties en verenigingen van deelnemende gemeenten. Je bepaalt zelf waar, wanneer en met wie je zwerfvuil gaat opruimen. Mooi Schoon zorgt voor hulpmiddelen en het afvoeren van het verzamelde afval. Zo wordt samen in actie komen voor een schone buurt of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Waarom heet het Mooi Schoon?

Bij Mooi Schoon staat de positieve boodschap centraal. De norm is schoon, daar gaan wij voor. Het goede gedrag staat in de spotlight. Samen laten we zien dat het heel normaal is dat onze omgeving schoon is. De effecten van zwerfvuil komen niet in beeld, juist de effecten van mooi schoon laten we zien. En we hebben elkaar nodig om het schoon en prettig leefbaar te houden!

Hoe kom ik in actie?

Je kunt iedere dag in actie komen door af en toe zwerfvuil, ook als het van een ander is, op te ruimen. Maak eens een opschoon-ommetje of neem tijdens het uitlaten van je hond een afvaltasje of een afvalgrijper mee. Het zou geweldig zijn als je daarnaast ook een of twee keer per jaar een Mooi Schoon-actie organiseert. Bij een Mooi Schoon-actie prik je een datum waarop je met een aantal buurtbewoners, vrienden, collega’s of je (sport)vereniging al het zwerfvuil opruimt. Geef je actie door op onze actie-pagina dan ondersteunt Mooi Schoon je door het verzorgen van opruimmaterialen; bezems, prikkers, afvalzakken en nog veel meer. Na de opschoonactie wordt het verzamelde afval meegenomen door ROVA. Het zal je verbazen hoeveel zwerfvuil je verzamelt in een paar uur. Vooral als je met een groep van 10 man bent, gaat het opruimen snel en het is nog leuk ook. Mooi voor elkaar.

Hulp nodig bij het organiseren?

Wil jij wel een opschoonactie organiseren, maar weet je niet goed hoe je het aan moet pakken om anderen te stimuleren om mee te doen? Nederland Schoon heeft een handig stappenplan om een actie te organiseren. Vergeet niet je actie op Mooi-Schoon.nl te zetten!

Wel meedoen, maar niet zelf organiseren?

Zie jij een opschoonactie wel zitten, maar heb je geen tijd om iets te organiseren? Kijk eens bij alle acties die op de Mooi Schoon-kaart zijn gezet. Je vindt hier ook open-acties waar iedereen welkom is om vrijwillig mee te helpen met opruimen.

Een aantal organisaties uitgelicht

Gemeente Schoon

Gemeente Schoon is een onafhankelijk kenniscentrum dat Nederlandse gemeenten ondersteunt bij de aanpak van zwerfafval.

www.gemeenteschoon.nl

Nederland Schoon

NederlandSchoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden en voert campagnes tegen zwerfafval, doet onderzoek, adviseert bedrijven en zet aanstekelijke acties op.

www.nederlandschoon.nl

Supporter van Schoon

Supporters van Schoon vinden een schone leefomgeving erg belangrijk. Ze gooien hun eigen afval weg, en af en toe ook dat van een ander. Ben jij al Supporter van Schoon?

www.supportervanschoon.nl

Kenniswijzer zwerfafval

In Nederland is veel kennis aanwezig over de aanpak van zwerfafval. De Kenniswijzer verzamelt en deelt deze kennis. De Kenniswijzer zwerfafval is een gezamenlijk initiatief van Gemeente Schoon en Nederland Schoon.

www.kenniswijzerzwerfafval.nl

Staat jouw vraag hier niet tussen, neem dan contact op met ROVA Klantcontactcentrum

Telefoon: (038) 427 37 77
E-mail: klantenservice@rova.nl

Kenniswijzer zwerfafval

In Nederland is veel kennis aanwezig over de aanpak van zwerfafval. De Kenniswijzer verzamelt en deelt deze kennis. De Kenniswijzer zwerfafval is een gezamenlijk initiatief van Gemeente Schoon en Nederland Schoon.

www.kenniswijzerzwerfafval.nl