Plasticsoep

Plasticsoep is de verzameling van grote hoeveelheden plastic en ander zwerfvuil in de oceanen en zeeën. Naar schatting komt drie procent van het plastic dat de wereld produceert in de oceaan terecht.  

Ontdekker plasticsoep

In de jaren negentig van de vorige eeuw had nog niemand van de plasticsoep gehoord. Kapitein Charles Moore zeilde in 1997 van Hawaii naar Zuid-Californië. Midden op de grote oceaan, ver van de bewoonde wereld, zag hij telkens plastic in het water drijven. Later keerde hij terug om meer onderzoek te doen. Het bleek dat er niet alleen grote stukken plastic in zee dreven, maar ook uiteengevallen stukken plastic.  

Oorzaken

Het plastic dat in rivieren belandt wordt afgevoerd naar het laagste punt. Dat zijn de zeeën. Zo kan het zijn dat plastic al vele honderden kilometers heeft afgelegd in het water voordat het in de zee terecht komt. Naast de rivieren zorgt ook de wind ervoor dat er zwerfvuil in de zeeën belandt. Een klein zuchtje wind kan al voor zorgen dat plastic de zee in waait.  

Probleem voor dieren

Steeds meer vissen en vogels bevatten tegenwoordig plastic. Vissen zien de kleine stukjes plastic in het water aan voor eten. De vissen worden opgegeten door mensen. Wij eten op deze manier dus ook plastic. Datzelfde geld ook voor vogels. 90% van de stormvogels in Nederland heeft plastic in hun maag zitten. Dat plastic is zeer waarschijnlijk afkomstig van stranden en de plasticsoep.  

Plastic eilanden

Op de aarde zijn er 5 gyres te vinden. Een gyre is een reusachtige draaikolk. Het afval dat in een Gyre komt wordt steeds verder naar het midden van de oceaan gezogen. Zo komt al het plastic uiteindelijk bij elkaar. Er is geen zichtbaar plastic eiland in een gyre. Wel is het aantal delen plastic zwerfvuil hoger dan in andere delen van de oceaan.


Bronnen:
https://www.plasticsoupfoundation.org/plastic-probleem/plasticsoep/plasticsoep-ontdekt/
https://www.greenpeace.org/nl/natuur/17514/wat-is-de-plastic-soep/