12-09-2014

Mooi Schoon-actie Groenlo groot succes

Donderdagmiddag 11 september gingen 14 leden van Buurtvereniging De Walnoot en de Groenlose Hengelsportvereniging enthousiast aan de slag om de gracht, het park en de omliggende straten in de gemeente Groenlo Mooi Schoon te maken.

Samen zijn ze in actie gekomen tegen zwerfvuil. Zij vonden het tijd om met elkaar de handen uit de mouwen te steken voor een schone omgeving.

Wethouder, René Hoijtink vond dit zo’n mooi initiatief dat hij persoonlijk aanwezig was om de actie af te trappen. Deze aftrap was tevens het begin van de zwerfvuilcampagne Mooi Schoon in de gemeente Oost Gelre. Op de afgesproken tijd werd de Aanhanger van Mooi Schoon voorgereden. Deze Aanhanger wordt gratis beschikbaar gesteld door ROVA voor mensen die met hun eigen buurt of (sport)vereniging een opschoonactie willen houden. Na het uitdelen van de benodigde materialen zoals vuilniszakken, grijpstokken en werkhandschoenen, gingen de mannen om half drie van start. René Hoijtink wenste iedereen een volle vuilniszak en een mooie schone gracht en omgeving.

De deelnemers hechten waarde aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in hun buurt. Deze actie draagt bij aan een schone, sociale en veilige wijk en zorgt voor onderling contact tussen bewoners. De actie is een samenwerking tussen bewoners en de gemeente Oost Gelre en wordt gefaciliteerd door ROVA. Rond de klok van 16.30 uur was de klus geklaard en het doel bereikt: een mooi schone gracht en omgeving!