11-09-2014

Mooi Schoon-actie TroepTrimmen in Olst groot succes

Woensdagavond 10 september zijn 11 hardlopers enthousiast aan de slag gegaan om tijdens hun hardloopronde park De Olsterhof in Olst Mooi Schoon te maken. Samen zijn ze in actie gekomen tegen zwerfvuil, om te zorgen voor een mooi schoon parkoers tijdens de Appelloop volgende week woensdag.

Plaatselijk Belang vond het tijd om met elkaar de handen uit de mouwen te steken voor een mooi park. De hardlopers gaven gehoor aan deze oproep en meldden zich enthousiast aan.

Wethouder Marcel Blind vond dit zo’n mooi initiatief dat hij persoonlijk het startschot loste. Dit startschot was tevens het begin van de zwerfvuilcampagne Mooi Schoon. Op de afgesproken tijd werd de Mooi Schoon actie-bus voorgereden. Deze bus wordt gratis beschikbaar gesteld door ROVA voor mensen die met hun eigen buurt of (sport)vereniging een opschoonactie willen houden. Na het uitdelen van de benodigde materialen zoals vuilniszakken en handschoenen klonk om 18.45 uur het startsein. Wilfred Vruggink, voorzitter van Plaatselijk Belang wenste iedereen een volle vuilniszak en een mooi schoon park.

De hardlopers hechten waarde aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in hun buurt. Deze actie draagt bij aan een schone, sociale en veilige wijk en zorgt voor onderling contact tussen bewoners. De actie is een samenwerking tussen bewoners en de gemeente Olst-Wijhe en wordt gefaciliteerd door ROVA.Rond de klok van 19.30 uur was de klus geklaard en het doel bereikt: een mooi schoon parkoers!

Mooi Schoon troeptrimmen Olst