21-09-2014

Mooi Schoon-actie Vechtpark Hardenberg groot succes

Zaterdagochtend 20 september gingen in dichte mist Hardenbergse vrijwilligers  aan de slag om het Vechtpark rond Natuuractiviteitencentrum De Koppelvrij te maken van zwerfvuil.

Deze opruimactie was een gevolg van een bericht dat Annemiek van der Velde op facebook had geplaatst, waarin zij mensen opriep om samen een ‘wandelopruim-clubje’ te vormen. Een aantal enthousiaste mensen gaf gehoor aan deze oproep.

Wethouder René de Vent vond dit zo’n mooi initiatief dat hij persoonlijk aanwezig was om de actie af te trappen. Deze aftrap was tevens het begin van de zwerfvuilcampagne Mooi Schoon in de gemeente Hardenberg. Op de afgesproken tijd werd de Aanhanger van Mooi Schoon voorgereden. Deze Aanhanger wordt gratis beschikbaar gesteld door de gemeente en ROVA voor mensen die met hun eigen buurt, school of (sport)vereniging een opschoonactie willen houden. Na het uitdelen van de benodigde materialen zoals vuilniszakken, grijpstokken en werkhandschoenen, gingen de vrijwilligers om tien uur van start. René de Vent wenste iedereen een volle vuilniszak en een mooi schoon Vechtpark, en prikte zelf ook een poosje mee.

De deelnemers hechten waarde aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in hun buurt. Deze actie draagt bij aan een schone, sociale en veilige wijk en zorgt voor onderling contact tussen bewoners. De actie is een samenwerking tussen bewoners en de gemeente Hardenberg en wordt gefaciliteerd door ROVA. Rond de klok van 11.00 uur was de klus geklaard en het doel bereikt: een mooi schoon Vechtpark. En daar bleef het niet bij!

De vrijwilligers gaven aan graag een vervolg  te geven aan de actie en dit regelmatig te gaan doen. Vanuit de Aanhanger van Mooi Schoon werden een aantal afvalgrijpers en veiligheidshesjes gehaald en uitgereikt aan Miriam Gerrits van De Koppel. Wilt u ook af en toe meehelpen de omgeving vrij van zwerfvuil te maken? Meld u dan aan bij De Koppel.

vechtpark 3 vechtpark