22-04-2015

Mooi Schoonactie van de maand

Op dinsdag 21 april vond de eerste prijsuitreiking voor de Mooi-Schoonactie van de maand plaats. Christian Reinders van Run&BeFit in Lichtenvoorde heeft deze eerste prijs gewonnen met het organiseren van de zwerfvuilbootcamp op 20 maart. 

Mooi Schoon heeft deze ludieke opschoonactie als prijswinnaar gekozen, omdat de deelnemers van de zwerfvuilbootcamp op een leuke manier lichamelijke inspanning combineerden met het schoonhouden van hun eigen leefomgeving.

Tijdens de prijsuitreiking was ook wethouder Marieke Frank aanwezig om Christian te feliciteren met deze prijs. Christian ontving uit de handen van Petra Streng, projectleider Mooi-Schoon en Harry Lammers Mooi Schoonactiebegeleider een oorkonde en de ‘Mooi Schoon-bezem’.

Christian geeft aan dat hij enorm blij is met de waardering ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ aldus een blije Christian Reinders.

Mooi Schoon actie van de maand