05-12-2017

Goed voornemen?

 Vuurwerk opruimen en inleveren!

Samen vuurwerk vegen is wel zo leuk! Pak je bezem, vuilniszakken en handschoenen en ruim het vuurwerkafval op. Maak het vuurwerkafval vochtig voor het vegen, dan kun je het veilig opruimen. De volle zakken met afval kun je weggooien in de restafvalcontainer. In een aantal Mooi Schoon-gemeenten kun je het vuurwerkafval gratis aanbieden bij inleverpunten, klik hieronder op de naam van je gemeente voor een overzicht.

Een vuurwerkvrije straat!

Het is belangrijk vuurwerkresten zo snel mogelijk op te ruimen. Vuurwerk dat blijft liggen belandt als zwerfvuil in de natuur en kan hier tijdenlang rondzwerven. Dit ontsiert het straatbeeld maar is ook schadelijk voor planten en dieren. Ook zijn er altijd kinderen die op zoek gaan naar vuurwerk dat niet is afgegaan en die proberen dit opnieuw af te steken. Een risico. Door vuurwerkafval op te ruimen zorg je voor een schone en veilige buurt.