De Week van Mooi Schoon

In het werkgebied van ROVA gaan in de actieweek ruim 10.000 leerlingen aan de slag om het zwerfvuil in eigen omgeving op te ruimen. De Week van Mooi Schoon in 2020 vindt plaats van maandag 16 maart t/m vrijdag 20 maart. Kijk hier voor meer informatie.

Update 16 maart 2020:

De Week van Mooi Schoon (16 t/m 20 maart) vervalt

Op zondag 15 maart 2020 is bekendgemaakt door ministers Slob en Bruins dat alle scholen in Nederland vanaf 16 maart en met 6 april 2020 sluiten.
De zwerfvuilopruimacties in het kader van de Week van Mooi Schoon komen hiermee te vervallen. We gaan er op dit moment vanuit dat de Week van Mooi Schoon dit jaar niet op een later moment zal worden georganiseerd.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Zijn hier vragen over, neem dan contact op met info@mooi-schoon.nl