ROVA Groentour

Weten uw leerlingen dat afval voor een groot deel bestaat uit grondstoffen waarvan nieuwe producten gemaakt kunnen worden? Weten ze hoe ze goed afval moeten scheiden en waarom? Doe met hen de ROVA Groentour waarbij ze spelenderwijs veel leren over afval scheiden. Meld de klas aan om een afspraak te maken dan komt de ROVA Groenbus de klas bij school ophalen voor een rondleiding bij ROVA en een les over afval.

De ROVA Groentour is kosteloos en is beschikbaar voor alle scholen die in het werkgebied van ROVA vallen. Heeft u vragen over de ROVA Groentour voor basisscholen? Neem dan contact met ons op via voorlichting@rova.nl of (038) 427 37 38.