13-10-2014

Sv Raalte komt in actie tegen zwerfvuil!

Op zaterdagochtend 11 oktober gingen zo’n 20 spelers en speelsters van de voetbalteams van SV Raalte enthousiast aan de slag om de sportvelden en het omliggende gebied Mooi Schoon te maken. Samen zijn ze in actie gekomen tegen zwerfvuil. Zij vonden het tijd om met elkaar de handen uit de mouwen te steken voor een schone omgeving.

Wethouder Frank Niens vond dit zo’n mooi initiatief dat hij persoonlijk aanwezig was om de actie af te trappen. Deze aftrap was tevens het begin van de zwerfvuilcampagne Mooi Schoon in de gemeente Raalte. Op de afgesproken tijd werd de aanhanger van Mooi Schoon voorgereden. Deze aanhanger wordt gratis beschikbaar gesteld door ROVA voor mensen die met hun eigen buurt of (sport)vereniging een opschoonactie willen houden. Na het uitdelen van de benodigde materialen zoals vuilniszakken, grijpstokken en werkhandschoenen, gingen de kinderen en hun begeleiders om half twaalf van start.

De kinderen gingen enthousiast aan de slag. Lag er op het sportveld zelf weinig zwerfvuil, op de parkeerplaats bij het voetbalveld en in de omliggende straten werden de plastic zakken aardig gevuld met rondslingerend afval. Kreten als ‘kijk, hier ligt een oude sok’ en ‘kijk eens wat ik nu in mijn grijper heb’ werden regelmatig gehoord. Ook de volwassen coaches waren verbaasd over de hoeveelheid zwerfvuil die ze aantroffen. Na een uur was de klus geklaard en was iedereen weer terug bij de Aanhanger van Mooi Schoon. Het afval werd ingeladen en afgevoerd door ROVA, en de omgeving van SV Raalte lag er weer netjes bij.

De deelnemers hechten waarde aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in hun buurt. Deze actie draagt bij aan schone sportvelden en omgeving en zorgt voor onderling contact tussen de sporters en coaches. De actie is een samenwerking tussen bewoners en de gemeente Raalte en wordt gefaciliteerd door ROVA.