Archives

25-08-2014

Hoe betalen gemeenten Mooi Schoon?

Het is in het belang van alle inwoners dat de gemeente een schone en frisse indruk maakt. Om de aanpak van zwerfvuil te stimuleren is in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 afgesproken dat gemeenten jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen voor extra aanpak van zwerfvuil. Mooi Schoon wordt uit deze gelden gefinancierd. De vergoeding wordt uitgekeerd door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

25-08-2014

Hoeveel kost de aanpak van zwerfvuil?

We produceren in Nederland jaarlijks zo’n 300 miljoen kilo zwerfvuil. Gemeenten, Rijkswaterstaat en de beheerders van natuurgebieden maken de openbare ruimte schoon. De kosten van preventie en verwijdering van zwerfvuil in Nederland bedragen circa 250 miljoen euro: 77% bij gemeenten en 23% bij overige partijen. Gemeenten betalen dit uit de afvalstoffenheffing, algemene middelen of belastingen (OZB).