13-08-2015

Winkie Week Winterswijk

Op 12 augustus was het Mooi Schoon team aanwezig bij de Winkie Week in Winterswijk. De Aanhanger van Mooi Schoon was aanwezig en kinderen konden daar het zwerfvuil scheiding spel spelen.
Er waren veel enthousiaste kinderen, tot 4 uur bleven ze af en aan lopen om hun kennis te testen.

Uit de foto’s blijkt het enthousiasme. Kinderen bouwen en timmeren hun eigen dorp. Zelfs de containers van ROVA zijn hier in verwerkt, deze zijn door wijk 6 opgebouwd. De bouwvakkers van wijk 6 waren super trots op hun bouwwerk.

Sommige kinderen zijn echt goed op de hoogte hoe het afval gescheiden moet worden. Tijdens het spel hebben de voorlichters verteld dat alles in de glas/groene/oranje en blauwe containerbakken gerecycled wordt. Ze gaven voorbeelden welke nieuwe producten je daar weer van kunt maken. Het was leuk hoe de kinderen hierop in gingen. Een jongen vertelde dat zij altijd een plastic zak meenemen als ze het bos ingaan en dan zwerfvuil meenemen. Dat is nog eens mooi. Zo houden we Winterswijk en omgeving Mooi Schoon!

IMG_0783 IMG_0784
IMG_0786 IMG_0787
IMG_0789